Home / Ispovijesti i SMS / ISPOVEST: Varam muža već dugo i dosad sam imala samo tri partnera

ISPOVEST: Varam muža već dugo i dosad sam imala samo tri partnera

Varam muža. Da, već 4 godine, do sad sam imala tri part­nera. Znam da ćete me osu­diti, jer ni meni nije sve­jedno, imam stalnu grižnju sav­jesti. Ali, imam i potrebe, a muž me ne prim­jećuje, ne spavamo po pola godine. On stalno visi po kojekakvim saj­tovima za upoz­na­vanje. Svašta sam nalazila na kom­pi­juteru, slike, poruke, ali ne i dokaz fiz­ičke pre­vare (mis­lim da bi mi to bilo lakše nego sve te gadosti). Da stvar bude gora jako sam privlačna, svima sem njemu, a privlače ga lošije od mene. Ne mogu se razvesti, imamo troje djece, firmu i kred­ite. Imam osjećaj da ne znam kako dalje.

m-ispovesti.info

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 1 =